Šiandieninis miestų ir miestelių senamiestis: VSAA


Medinis namas Vilniuje, Vytauto g. 63, prieš atnaujinimą


Medinis namas Vilniuje, Vytauto g. 27, prieš atnaujinimą


Medinis namas Vilniuje, Čiurlionio g. 33, prieš atnaujinimą


Medinis namas Vilniuje, Vytauto g. 63, po 2006 m. atnaujinimo


Medinis namas Vilniuje, Vytauto g. 27, po 2006 m. atnaujinimo


Medinis namas Vilniuje, Čiurlionio g. 33, po 2005 m. atnaujinimo

Miestų ir miestelių visumos grožį lemia bendruomenių gyvenimo būdas, tradicijos ir architektūra. Siekiant išsaugoti šį šimtmečiais kurtą istorinį palikimą, sudaromas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas. 1994 m. jame įrašytas Vilniaus senamiestis, kurio atgaivinimu nuo 1998 m. rūpinasi Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA).

Vilnius garsėja ne tik baroko architektūros šedevrais, bet ir unikalia medine architektūra. Vien centrinėje miesto dalyje yra apie 2000 medinių pastatų, išsiskiriančių originalia konstrukcija ir puošyba. Sostinės savivaldybė, siekdama išsaugoti unikalų Vilniaus paveldą – medinę architektūrą, yra numačiusi ir įgyvendina konkrečius medinių pastatų apsaugos darbus.

meno šaka; statinių ir jų kompleksų projektavimas ir statyba, pastato meninė išraiška. Atspindi gamtinių sąlygų, visuomeninių santykių, gamybos pobūdį, mokslo ir technikos pažangą, istorinius ir nacionalinius kultūros savitumus. Architektūros kūrinio pagrindas – jo erdvinė ir tūrinė sąranga. Ji priklauso nuo statinio paskirties, konstrukcijos ir meninės kompozicijos. Meniškumui įtakos turi statybinės medžiagos, apdaila bei puošyba.

paveldėtas ir saugotinas gamtos ir kultūros palikimas.

Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Įkurta Jungtinėse Tautose 1945 metais, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų srityse. Svarbi organizacijos misija – palaikyti pasaulio paveldo sąrašą.