Reprezentaciniai portretai

Vytautas Didysis
Vincas Grybas. Vytautas Didysis, XX a. 4 d-mečio I p., gipsas, liejyba, h 370, Vytauto Didžiojo karo muziejus

Šv. Kazimieras – Lietuvos kunigaikštis
Vincas Dilka. Šv. Kazimieras – Lietuvos kunigaikštis, 1943, drobė, aliejus, 213 x 127 cm


Vytautas Ciplijauskas. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Steponas Batoras, 1979, drobė, aliejus, 199,5 x 109 cm, VU muziejus

XX a. lietuvių dailininkai sukūrė nemažai reprezentacinių portretų, kuriuose vaizdavo žymius valdovus ir didžiuosius Lietuvos kunigaikščius.

Reprezentaciniuose atvaizduose didelis dėmesys skiriamas valdovo įvaizdžiui, akcentuojama jo karališka kilmė, vertingiausi būdo bruožai – teisingumas ir drąsa. Todėl dažnai tokiuose portretuose Lietuvos kunigaikščiai vaizduojami kaip atsidavę savo šaliai kariai, gynėjai ar globėjai, tikintys savo pašaukimu ir galiomis.

Reprezentacinėse portretinėse skulptūrose ir paveiksluose žymūs asmenys neretai vaizduojami visu ūgiu, išdidžia laikysena ir oria veido išraiška. Jų padėtį visuomenėje, asmeninius polinkius pabrėžia iškilminga apranga ir charakteringi atributai.

Tokiems atvaizdams būdinga rami, statiška kompozicija, aiškus siluetas, didingo santūrumo kupina nuotaika.

konkretus simbolinis daiktas, susietas su asmens atpažinimu.

portreto rūšis: žymaus asmens atvaizdas, liudijantis jo aukštą rangą ir reikšmę visuomenėje. Asmuo paprastai vaizduojamas oria veido išraiška ir laikysena, su jo socialiniam statusui derama apranga ir pareigybes ar profesiją ženklinančiais atributais.