Dabartinė architektūrinė aplinka

Vilniaus panorama
Vilniaus panorama nuo Subačiaus kalno, 2008, viv.lt archyvas

Vilniaus panorama
Janas Bułhakas. Vilniaus panorama nuo Subačiaus kalno, 1944, viv.lt archyvas

Kaip keičiasi architektūrinė aplinka ir požiūris į ją, liudija skirtingais amžiais užfiksuotos miesto panoramos. Iš skirtingų apžvalgos vietų gerai matyti modernių pastatų siluetai. Neretai jie formuoja naujas horizonto linijas, agresyvokai įsiterpia į senąjį kraštovaizdžio paveikslą ir nustelbia senųjų pastatų bokštus. Šie staigūs pokyčiai kelia aršius ginčus tarp verslininkų, architektų ir paveldosaugos specialistų, kurie siekia išsaugoti istorinį miesto architektūros palikimą.

Dauboje įsikūręs ir kalvų apsuptas vaizdingasis Vilnius nuo seno žavėjo daugelį menininkų ir fotografų. Sunku rasti miesto apžvalgos vietą, iš kurios nebūtų matyti Gedimino pilis ir bažnyčių bokštai. Šiandieninę sostinės panoramą sparčiai keičia dešiniajame Neries krante kylantys dangoraižiai.

meno šaka; statinių ir jų kompleksų projektavimas ir statyba, pastato meninė išraiška.

kraštovaizdis, matomas iš aukštos vietos; didelis peizažo ar batalinio žanro paveikslas ant apskritos salės sienų, keliantis gilios perspektyvinės erdvės iliuziją; pastatas, kuriame įrengta panorama.

paveldėtas ir saugotinas gamtos ir kultūros palikimas.