Stebėjimo lapas: Atsisiųskite stebėjimo lapą, užpildykite ir nusiųskite mokytojui.


Stebėjimo lapas

1. Iš pateikto autorių sąrašo pasirinkite menininką.
2. Paieškokite informacijos internete apie jo gyvenimą ir kūrybą.
3. Surastą informaciją aprašykite Stebėjimo lape.
4. Išsiųskite užpildytą Stebėjimo lapą mokytojui.


Autorių sąrašas:
Valentinas Antanavičius Robertas Antinis
Eugenijus Antanas Cukermanas Algirdas Dovydėnas
Jonas Paulius Gasiūnas Kęstutis Grigaliūnas
Adomas Jacovskis Feliksas Jakubauskas
Ksenija Jaroševaitė Gediminas Karalius
Dalia Kasčiūnaitė Vytautas Kašuba
Linas Leonas Katinas Arvydas Každailis
Žilvinas Kempinas Rimvydas Kepežinskas
Algimantas Jonas Kuras Stanislovas Kuzma
Dalia Lidija Mataitienė Petras Mazūras
Vitalijus Mazūras Regimantas Midvikis
Deimantas Narkevičius Mindaugas Navakas
Laima Oržekauskienė Jūratė Paulėkaitė
Algirdas Petrulis Petras Repšys
Arūnas Sakalauskas Rimantas Sakalauskas
Augustinas Savickas Šarūnas Sauka
Algirdas Steponavičius Leonoras Vytautas Strioga
Aldona Šaltenienė Vytautas Šerys
Nomeda ir Gediminas Urbonai Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Vytautas Valius Vladas Vildžiūnas
Mikalojus Povilas Vilutis