Sukurkite vizualų pasakojimą (interviu, filmą, nuotraukų albumą ar garso įrašą) apie jūsų mieste ar apylinkėse gyvenančio (ar gyvenusio) rezistento Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvio (kario savanorio, laisvės kovų dalyvio, partizano ar ryšininko), tremtinio gyvenimo istoriją.
1.Pasidomėkite savo gimtojo krašto rezistencijos istorija: aplankykite artimiausią krašto muziejų, surinkite įvairią informaciją (straipsnius, nuotraukas, prisiminimus) apie rezistentus, gyvenančius jūsų apylinkėse, susitikite su jų giminėmis ir nufilmuokite interviu, aplankykite ir nufotografuokite rezistencijos paminklus ar atminimo vietas.
2. Išsiųskite pasakojimą mokytojui arba išsaugokite nurodytame aplanke.
3. Parašykite savo pasakojimo duomenis (pavadinimą, apie ką pasakojama, savo vardą ir pavardę, sukūrimo datą), nurodykite informacijos šaltinius ir įsivertinkite atliktą darbą.