Atspaudai ir pakartojimai


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, 1977


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, 1980–1982


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, 1980, cinkografija, 49 x 50 cm


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, 1977, fragmentas


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, a-2, 1980, iškilioji spauda, 48,5 x 49,5 cm


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, b-8, 1980, iškilioji spauda, 48,5 x 49,5 cm


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, 1977, cinkografija, 51 x 50,5 cm


Rimtautas Vincentas Gibavičius. Iš ciklo Vaikystės prisiminimai, 1980, fragmentas

Kartais dailininkai, pasitelkdami tą patį motyvą, sukuria ištisą darbų ciklą, kuriame išmoningai varijuoja kompozicijos ritmika. Kartojami segmentai tarsi perkelia šiapus ir anapus paveikslo, kuris konstruojamas priartinant ir nutolinant pagrindinį vaizdą.

Atkartodamas prisiminimų lango kadrus ir taikydamas pozityvo-negatyvo principą, didžiulį „Vaikystės prisiminimų“ ciklą sukūrė žymus lietuvių grafikas Rimtautas Vincentas Gibavičius. Tiesios ir įstrižos baltos ar juodos lygiagrečios linijos šiuose grafikos atspauduose atveria mažą regėjimo kvadratėlį, kuriame kaskart matyti vis kitas gyvulėlis tvarte, sodybos kampas ar vaišių stalas troboje. Taip labai paprastomis išraiškos priemonėmis menininkas sukuria ištisą atvaizdų kartojimo sistemą, kuri pasižymi begaline sustabdytų akimirkų virtine ir įtaigia apmąstymų kinematografija.

Vertindamas savo kūrybą, dailininkas yra pasakęs, kad patenkintas visais darbais arba – nė vienu.

APIE AUTORIŲ
Grafikas, scenografas ir dailės pedagogas Rimtautas Vincentas Gibavičius gimė 1935 m. Kaune. 1954–1960 m. studijavo grafiką Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Nuo 1960 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1963 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1962–1993 m. dėstė Lietuvos valstybiniame dailės institute (nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija). 1991 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis laipsnis. 1968 m. paskirta Lietuvos valstybinė premija. 1969 m. sukūrė sgrafitą „Devynios mūzos“ Vilniaus universitete. 1975–1983 m. kūrė scenografiją įvairiuose Lietuvos teatruose. 1977–1982 m. sukūrė estampų ciklą „Vaikystės prisiminimai“. 1977 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. Mirė 1993 m. Vilniuje.


Lietuvos dailės istorija, XX a. antrosios pusės dailė ir architektūra, Vilnius: VDA leidykla, 2002


Lietuvių grafika 1975–1980, Vilnius: Vaga, 1983


Rimtautas Vincentas Gibavičius

Vaizduojamosios dailės šaka: apimanti piešinius, raižytų bei ėsdintų piešinių atspaudus ir meninį šriftą. Svarbiausios meninio vaizdo kūrimo priemonės yra kontūrinė linija, juodų ir baltų dėmių deriniai, štrichas, medžiaga, ant kurios piešiama arba spausdinama.

Architektūros, dailės, dizaino kūrinio elementų išdėstymas ir suderinimas. Gali būti simetriška arba nesimetriška, statiška arba dinamiška ir kt.

Dailės raiškos priemonė, kuria apibrėžiama plokštuma, nupiešiama daikto forma, perteikiama kūrybinė idėja, nuotaika. Būna tiesi, lenkta, vingiuota, laužyta, stora, plona, rami, spalvota ir kitokia linija.

Architektūros ir dailės kūrinių kompozicijos priemonė: spalvų, linijų, dėmių ir formų nuoseklus kartojimasis. Meniniam vaizdui suteikia vienovės, darnos, pusiausvyros, padeda sukurti nuotaiką.