TAIKOMOJI MUZIKOS FUNKCIJA

Kaip manote, kokie muzikos pritaikymo atvejai yra neetiški?