LIETUVIŠKOS MUZIKOS FUNKCIONALUMAS

Propagandinė muzika - kūriniai, skirti kokiai nors ideologijai viešinti, populiarinti, žmonių nuomonei paveikti.

Muzikos terapija - muzikos naudojimas žmogaus fizinei ir dvasinei sveikatai pagerinti.

Kalnų giedojimas - Žemaitijai būdingos savitos maldos ir giesmės, atliekamos per šermenis ir mirusiųjų paminėjimus.

Raliavimas - piemenų daina su savitu priedainiu ("rido", "ralio" ir panašiai).

Rauda - apeiginė daina, išreiškianti sielvartą, dažniausiai atliekama moters, skausmingu gyvenimo momentu - netekus artimo žmogaus, ištekant ir panašiai.

Sutartinė - daugiabalsė lietuvių liaudies daina, pasižyminti aštriais sąskambiais ir sinkopuotais ritmais, atliekama dainuojant, šokant ar tik instrumentais.

mic