MUZIKOS FUNKCIJOS

VERTINIMAS


Pateikite ir aprašykite dvi skirtingas situacijas, kuriose kokio nors kūrinio panaudojimas sukeltų neeilinę publikos ar visuomenės reakciją.
Atsisiųskite lentelę, ją užpildykite ir nusiųskite mokytojui naudodamiesi mygtuku.

LENTELĖ