MUZIKA IR MOKSLAS

Melodija - muzikinė mintis, pateikiama vienu balsu; daugiabalsėje muzikoje - svarbiausias balsas, taip pat pritariantysis savarankiškas balsas.

Sintezatorius - elektroninis muzikos instrumentas, kurio garsai išgaunami elektrinių virpesių sintezės būdu.

Muzikologija - mokslas apie muziką.

Stilius - savitas muzikos kūrimo ar atlikimo braižas, būdingas vienam kompozitoriui, jų grupei ar epochai.

mic