VIDURAMŽIAI IR RENESANSAS (V– XVII a. pr.)

Kodėl, jūsų nuomone, šiandien Viduramžių muzika atliekama gan retai?