VIDURAMŽIAI IR RENESANSAS (V– XVII a. pr.)

Daugiabalsė muzika - vienu metu skambantys keli skirtingi, bet tarpusavyje susiję balsai.

Frotola - Renesanso epochos italų daugiabalsė daina.

Galjarda - vidutinio arba greito tempo itališkas šokis, populiarus Renesanso ir Baroko epochose.

Grigališkasis choralas - Romos katalikų bažnyčios vienbalsis liturginis (apeiginis) giedojimas lotynų kalba.

Liturginė drama - Viduramžių religinis vaidinimas, kurio visi tekstai giedami lotyniškai, vienbalsiškai.

Madrigalas - pasaulietinis vokalinis kūrinys su instrumentiniu pritarimu, dažniausiai apie meilę. Renesanso epochoje buvo dainuojamas 4-6 balsais a cappella (be instrumentinio pritarimo).

Pavana - iškilmingas Renesanso ir Baroko laikų rūmų šokis.

Šansona - XIV amžiuje atsiradusi prancūzų liaudies arba autorinė daina.

Alemanda - vidutinio tempo vokiškas šokis, Europoje šokamas nuo Renesanso epochos. Šokių siuitos įžanginis šokis.

Kurantė - greitas prancūziškas rūmų šokis, XVII amžiuje išpopuliarėjęs Europos šalyse. Baroko šokių siuitoje grojamas po alemandos.

Mišios - bažnytinės muzikos žanras. Mišių dalys atitinka bažnytinių pamaldų (mišių) tvarką. Giedamos su instrumentiniu pritarimu arba be jo.

Motetas - bažnytinis muzikos žanras, daugiabalsis vokalinis kūrinys.

Instrumentinė muzika - atliekama vien tik muzikos instrumentais.

Pasaulietinė muzika - ne religinės paskirties muzika.

Vokalinė muzika - dainuoti ar giedoti skirta muzika.

mic