BAROKAS (XVII a. – XVIII a. vid.)

Kodėl, jūsų nuomone, kitose epochose puošnumas mažiau vertinamas?