BAROKAS (XVII a. – XVIII a. vid.)

Dermė - garsų aukščio santykių sistema.

Polifonija - muzika keliems balsams, kelių savarankiškų melodinių linijų skambėjimas vienu metu.

Ritmas - garsų organizacija laike; tolygus garsų trukmės pasikartojimas; garsų trukmės seka.

Melodija - muzikinė mintis, pateikiama vienu balsu; daugiabalsėje muzikoje - svarbiausias balsas, taip pat pritariantysis savarankiškas balsas.

Choras - dainininkų kolektyvas, sudarytas iš 12-120 atlikėjų. Būna lygių balsų (vyrų, moterų, vaikų) ir mišrūs chorai.

Artikuliacija - muzikos garsų išgavimo ir jungimo būdai dainuojant ar grojant.

Imitavimas - daugiabalsėje muzikoje paskesnis balsas tiksliai ar apytikriai atkartoja prieš tai skambėjusio balso melodiją.

Improvizacija - muzikos kūrimas atlikimo metu.

Homofonija - daugiabalsė muzika, kurios ne visi balsai savarankiški: jie skirstomi į pagrindinius ir pritariančiuosius (akompanimentą).

Simetrija - kūrinio dalių atitikimas pagal dydį ir formą, jų tvarkingas ir taisyklingas išdėstymas.

Disonansas - nesiderinančių, nesusiliejančių dviejų ar daugiau muzikos garsų sąskambis, nedarna. Konsonanso priešybė.

Mažoro - minoro sistema - funkcijų sistema, besiremianti mažorinėmis ir minorinėmis tonacijomis.
mic