Reprodukcinė dailė


Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė, dailininkė Milda Kairaitienė / Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyrius, 2009, konkurso „Gražiausia metų knyga“ diplomas


Gintautas Gavenavičius. Lino mūka, sudarytojos Ieva Pleikienė, Marija Gavenavičienė, dailininkė Sigutė Chlebinskaitė / Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, konkurso „Gražiausia metų knyga“ pagrindinė premija


Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka), sudarytoja Margarita Matulytė, dailininkas Jokūbas Jacovskis / Lietuvos dailės muziejus, 2010, konkurso „Gražiausia metų knyga“ diplomas


Raminta Jurėnaitė, Kostas Dereškevičius. Tapyba, dailininkas Jokūbas Jacovskis / Modernaus meno centras 2012, konkurso „Gražiausia metų knyga“ diplomas


Ramutė Rachlevičiūtė, Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas, dailininkė Ramunė Januševičiūtė / Dailininkų sąjungos leidykla „Artseria“, 2012, konkurso „Gražiausia metų knyga“ pagrindinė premija


Stanislovas Kuzma, sudarytojai Stanislovas Kuzma, Arūnas Baltėnas, Kęstutis Šapoka, Izaokas Zibucas, dailininkas Izaokas Zibucas / R. Paknio leidykla, 2011, konkurso „Gražiausia metų knyga“ Lietuvos dailininkų sąjungos premija


Jan Bułhak. Vilnius, II knyga, sudarytoja Jūratė Gudaitė / Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013


Antanas Martinaitis, sudarytojos Birutė Patašienė, Virginija Markauskienė / Lietuvos Aido galerija, 2010


Rimvidas Jankauskas-Kampas, sudarytoja Simona Makselienė / Meno rinkos agentūra, 2009

XX–XXI a. Lietuvos dailė plačiai pristatoma įvairiuose meno leidiniuose. Daug dailės kūrinių reprodukcijų galima rasti internetiniuose muziejų, galerijų, paveldo ir kt. šaltiniuose.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išleista nemažai vertingų, kokybiškos spaudos meno albumų ir monografijų. Nuo 1992 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija, kasmet organizuoja Knygos meno konkursą. Jo tikslas – išrinkti geriausias praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skatinti knygų dailininkus, leidėjus ir poligrafijos specialistus puoselėti Lietuvos knygos meną ir knygos kultūrą.

Šiam konkursui pateiktos knygos vertinamos pagal meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo kriterijus. Atsižvelgiama į knygos koncepcijos originalumą ir tinkamumą; apipavidalinimo kokybę bei knygos meninę visumą; rinkinio kokybę; maketo struktūrą; grafinį apipavidalinimą ir iliustravimą; spaudos ir įrišimo kokybę; popieriaus ir įrišimo medžiagų parinkimą.

leidinys su dailės kūrinių reprodukcijomis ar architektūros paminklų fotonuotraukomis.

[gr. monos – vienas, vienintelis, vientisas + gr. graphō – rašau] – išsamus tyrinėjimas, mokslo veikalas, studija, skirta vienai problemai arba temai, vieno asmens kūrybai.

spaudos produkcijos gamybos būdai; pramoninis spausdinimas; spaudos technika.

[pranc. reproduction – atgaminimas] – dailės kūrinio poligrafinė arba skaitmeninė kopija.