Šiuolaikinės dailės profesijos: AIKOS

AIKOS – integruota, vientisa, atvira, nekomercinė sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti aktualią, kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje.

Sėkmingam profesijos pasirinkimui reikalingos tam tikros žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos trijose srityse – savęs pažinimo ir valdymo, mokymosi ir darbo galimybių pažinimo, karjeros valdymo srityse.

Savęs pažinimas ir valdymas – čia svarbiausia suprasti teigiamo savęs vaizdo įtaką, gebėti tinkamai elgtis su kitais, suprasti asmens raidos įtaką, suprasti, kaip visuomenės poreikiai ir funkcijos veikia darbo prigimtį ir struktūrą.

Mokymosi ir darbo galimybės – svarbiausia suprasti teigiamų nuostatų į darbą ir mokymąsi poreikį, pasirengti darbo paieškai, įsidarbinimui, darbo išlaikymui ir keitimui, žinoti darbo rinkos poreikius, mokėti įvertinti savo profesinį tinkamumą, suprasti mokymosi pasiekimų ir karjeros planavimo ryšį, ieškoti informacijos apie karjerą, ją įvertinti ir interpretuoti.

Karjeros valdymas – čia svarbiausia turėti karjeros planavimo įgūdžių, suvokti gyvenimo vaidmenų sąsajas, įgusti priimti sprendimus, suprasti vyrų ir moterų vaidmenų pokyčius.

AIKOS info.

9–12 klasės mokiniams svetainėje teikiama daug informacijos apie profesijas, studijų ir mokymo programas. Čia taip pat galima sužinoti,  kokiose Lietuvos švietimo įstaigose vykdomos studijų ir mokymo programos ir kokios teikiamos kvalifikacijos.

Pasirinkti tinkamą profesiją pagal interesus ir polinkius padės AIKOS svetainės rekomenduojami testai:

Meno šakos ir rūšys, pagrįstos tūrinių (realių arba iliuzinių) vaizdų kūryba. Kūriniai – materialūs objektai, egzistuojantys erdvėje, laiko atžvilgiu nekintantys, suvokiami regėjimu, lytėjimu. Priskiriama architektūra, dailė, dizainas, meninė fotografija.

Regėjimu suvokiamos XX a. II pusės meno šakos ir rūšys. Priskiriamos tradicinės vaizduojamosios dailės šakos (tapyba, grafika, skulptūra), avangardinės dailės rūšys (akcija, performansas, žemės menas, konceptualusis menas, instaliacija ir kt.) bei naujomis techninėmis priemonėmis grįstos meno rūšys (meninė fotografija, videomenas, kompiuterinis menas).