Kultūrinė spauda


Naujoji Romuva, 1932, iliustruoto savaitinio kultūros, literatūros, meno žurnalo reklama


7 meno dienos, 1927, teatro, muzikos, dailės, kino, knygų, sporto ir radijo žurnalo viršelis


Dailė, 2010, specializuoto periodinio žurnalo viršelis


Šiaurės Atėnai, 1990, kultūros savaitraščio pirmojo puslapio fragmentas


Naujoji Romuva, 2008, mėnesinio iliustruoto kultūros gyvenimo žurnalo viršelis


7 meno dienos, 2013, kultūros savaitraščio pirmojo puslapio fragmentas


Literatūra ir menas, 2012, savaitinio kultūros žurnalo viršelis


Kultūros barai, 2011, kultūros ir meno mėnesinio žurnalo viršelis

Šiandien Lietuvoje yra nemažai kultūros savaitraščių ir žurnalų, kurie nuolat pristato dailės aktualijas, apžvelgia dailininkų kūrybą, spausdina parodų recenzijas.

Iš tarpukario leidinių išsiskiria Kaune 1931–1940 m. leistas žurnalas „Naujoji Romuva“ (atgaivintas nuo 1994 m.), kuris paliko pėdsaką įvairiose Lietuvos kultūros srityse. Jame buvo publikuojami straipsniai apie modernaus meno ieškojimus, pateikiamos istorinės apžvalgos, spausdinamos parodų recenzijos, pasirodydavo nemažai dailės kūrinių reprodukcijų. Aplink žurnalą telkėsi įvairių sričių, naujoms idėjoms atviri menininkai ir mokslininkai, jį mėgo dailininkai ir jaunimas. Apie modernistinį meną daug rašė, įvairias diskusijas rengė pats „Naujosios Romuvos“ redaktorius Juozas Keliuotis.

Dar sovietmečiu pradėta spausdinti kultūros savaitraštį „Literatūra ir menas“ (nuo 1946 m.) ir mėnesinį žurnalą „Kultūros barai“ (nuo 1965 m.). Juose iki šiol rašoma apie kultūrinio gyvenimo įvykius, kultūros paveldą, architektūrą, šiuolaikinį meną, personalijas. 1960–1990 m. buvo leidžiamas periodinis iliustruotas žurnalas „Dailė“.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. įsteigtas kultūros savaitraštis „Šiaurės Atėnai“, 1992 m. atgaivintas savaitraštis „7 meno dienos“, 1997 m. atnaujinta žurnalo „Dailė“ leidyba. Nuo 2012 m. savaitraštis „Literatūra ir menas“ pasirodo žurnalo pavidalu.

Savaitraštis „7 meno dienos“ greitai reaguoja į dabarties meno įvykius: spausdina kritikos straipsnius, reklamuoja parodas, filmus, spektaklius, informuoja apie meno renginius.

Žurnalas „Dailė“ yra vienintelis specializuotas, gausiai iliustruotas periodinis (nuo 1999 m. pasirodantis du kartus per metus) leidinys, kuriame analizuojamas šiuolaikinės dailės vyksmas, supažindinama su iškiliomis kūrėjų personalijomis, gyvu, įvairiu ir kontrastingu šalies bei pasaulio meno procesu. Ypatingą vietą žurnale užima geros kokybės kūrinių reprodukcijos ir išsamus „Kronikos“ skyrius, kuriame fiksuojama dailės renginių sklaida.

Dauguma kultūros periodinių leidinių turi internetines svetaines, kuriose galima atrasti ne tik meno naujienas, bet ir panaršyti po publikacijų archyvą.

Dailėtyros šaka, pristatanti naujausią dailę visuomenei. Nagrinėja šiuolaikinės dailės procesus, kryptis, atskirų dailininkų kūrybą: analizuoja, interpretuoja, vertina dailės kūrinius.

Menotyros šaka: humanitarinis mokslas, tiriantis dailę ir XIX a. pab. – XX a. susiformavusias naujas vizualinių menų šakas (dizainą, fotografiją, videomeną, kompiuterinį meną ir kt.).