Stebėjimo lapas: Atsisiųskite stebėjimo lapą, užpildykite ir nusiųskite mokytojui.

Stebėjimo lapas

1. Pasirinkite vieną jums įdomų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį (iš ciklų ,,Para“, ,,Kibirkštys“ (1906), ,,Rytmetis“ (1906), ,,Vasara“ (1907), ,,Žiema“ (1907), tapybinių sonatų ir kt.).
2. Įkelkite jo vaizdą į Stebėjimo lape nurodytą langelį, užrašykite kūrinio metriką, apibūdinkite kūrinio meninius bruožus ir atsakykite į pateiktus klausimus.
3. Išsiųskite užpildytą lapą mokytojui.