Peržiūrėkite Kauno meno mokykloje dirbusių mokytojų sąrašą. Pasirinkite, apie kurį mokytoją rengsite pristatymą. Ieškokite reikiamos informacijos ir nuotraukų internete, dailės albumuose, enciklopedijose.

Mokytojų sąrašas

1. Pasirinkite, apie kurį mokytoją rengsite pristatymą.
2. Sudarykite pristatymo planą (rekomenduojamas planas pridedamas) ir komponuokite pristatymo skaidres.
3. Išsiųskite pristatymą mokytojui arba pristatykite klasei.