Šiuolaikinių menų raiškos priemonės

Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinė instaliacija, ŠMC Didžioji salė


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos montavimas, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos fragmentas, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos detalė, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos fragmentas, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos detalė, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos fragmentas, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos detalė, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos fragmentas, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos fragmentas, ŠMC


Donatas Jankauskas (Duonis). Sekmadienis, 2009–2013, skulptūrinės instaliacijos detalė, ŠMC

Šiuolaikiniai menininkai, kurdami instaliacijas, jungia daug skirtingų prasminių ir vizualių elementų, sudarančių vientisą kompoziciją. Neretai jie pasitelkia ironijos ir paradoksų kupinus vaizdinius, kuriuose galima įžvelgti popkultūros ir kasdienybės atspindžius, netikėtus žymių kūrinių ir stereotipinių įvaizdžių derinius.

Daug įsimintinų skulptūrų, instaliacijų ir videodarbų, kurie skatina susimąstyti „kas aš esu?“, „ką reiškia būti menininku?“ ir „kas man „rauna stogą“?“, sukūrė Donatas Jankauskas (Duonis). Jo kūrybos „firminiu ženklu“ laikomas beždžionžmogis, kaskart dalyvaujantis vis kitose menininko surežisuotose situacijose. Kita D. Jankausko kūrybos gija – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslai, kurių siužetai sumaniai įtraukiami į šmaikščias Duonio dabarties vizijas.

2013 m. Donatas Jankauskas (Duonis) ŠMC pristatė didžiulę skulptūrinę instaliaciją „Sekmadienis“, kurioje eksponavo daug pastaruoju metu sukurtų kūrinių. Tarp jų ir dvi susiglaudusios žmogbeždžionės (nuoroda į M. K. Čiurlionio paveikslą „Karalių pasaka“), ir „mafijos bosas“ Tonis Sopranas, ir beždžionės skeletas iš Juozo Statkevičiaus madų pristatymo, ir didžiulės „stogą raunančios“ primato plaštakos. Įspūdingo dydžio formas menininkas kūrė iš paprastų medžiagų – putplasčio, metalinio karkaso, kiliminės dangos ir kt.

Instaliacija išsiskiria ypatingu teatrališkumu. Susidūrimas, fantazija, pasąmonė, brutalumas, agresija, gyvuliškas pradas, įgeidis – šie prasminiai žodžiai nusako daugybę parodoje besirutuliojančių siužetų. „Nemėgstu, kai atėjęs į parodą neturi ką praryti akimis ir esi priverstas skaityti ilgiausius tekstus”, – sako skulptorius.

APIE AUTORIŲ
Donatas Jankauskas (Duonis) gimė 1968 m. Sedoje. Baigė skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje. 1998–2000 m. organizavo gatvės meno projektus Telšiuose. 1999 m. surengė visą ligtolinę savo kūrybą pristatančią parodą „Retrospektyva“ ŠMC. 2002 m. bendradarbiaudamas su Oskaro Koršunovo teatru sukūrė kaukes spektakliui „Oidipas karalius“. Menininko nuotraukos ir skulptūros puošia kelių Vilniaus barų ir kino teatrų interjerus.

Šiuolaikinės dailės rūšis: kompleksinis erdvinis kūrinys, sukurtas konkrečiai patalpos (dažn. galerijos) ar lauko erdvei. Susideda iš daugelio elementų, kurie nėra savarankiški, bet sudaro plastiškai ir konceptualiai vientisą darinį. Dažniausiai instaliacijose komponuojami skulptūros, tapybos, piešinio, fotografijos ir kt. priemonėmis sukurti objektai, gatavi daiktai, taikomi šviesos ir audiovizualiniai efektai.

Postmodernistinio meno rūšis. Vadovaujamasi įsitikinimu, kad meno esmė glūdi sąvokose, idėjose arba konceptuose.