Eskizo svarba meninėje kūryboje: Elena Urbaitytė-Urbaitis


Elena Urbaitytė-Urbaitis. Raudona ir mėlyna, 1962, popierius, akrilas, 28,2 x 21,6 cm


Elena Urbaitytė-Urbaitis. Mano vonios kambario eskizas, 1973, popierius, akvarelė, 17,4 x 10,8 cm


Elena Urbaitytė-Urbaitis. Skulptūros eskizas II, 1992, popierius, tušinukas, 20,4 x 28,8 cm


Elena Urbaitytė-Urbaitis. Minimalus, 1992, popierius, rašiklis, žymiklis, 21,6 x 28,8 cm


Elena Urbaitytė-Urbaitis. Be pavadinimo, 1992, monoprintas, 40,8 x 36 cm


Elena Urbaitytė-Urbaitis. N710, 1993, popierius, anglis, 117,6 x 86,4 cm

Išgrynindami kūrinių idėjas ir ieškodami jų kompozicinės visumos, menininkai piešia eskizus. Nedideli, paprastomis priemonėmis ir greitai sukurti piešiniai ypač reikalingi kuriant erdvines formas, kur svarbu numatyti vidinę atskirų elementų dermę.

Daugybę kūrybos idėjų popieriuje užfiksavo garsi lietuvių tapytoja ir skulptorė Elena Urbaitytė-Urbaitis. Įtaigūs menininkės piešiniai gerokai peržengė parengiamųjų eskizų ribas, todėl įprasta juos vadinti darbais ant popieriaus, taip pabrėžiant jų išskirtinę reikšmę dailininkės kūryboje.

Elenos Urbaitytės-Urbaitis darbuose ant popieriaus matyti, kaip autorė apibendrina ją dominusias gamtos, žmogaus kūno, daiktinės aplinkos formas. Menininkė viena linija, dėme, potėpiu, štrichu meistriškai išryškina stebėto objekto sandarą, pabrėždama pagrindines kompozicijos ašis. Šiuose Elenos Urbaitytės-Urbaitis piešiniuose ne tik išryškėja erdvinės plastikos idėjos, bet ir atsiveria naujos kūrybinių sumanymų platumos.

APIE AUTORĘ
Tapytoja ir skulptorė Elena Urbaitytė-Urbaitis gimė 1922 m. Šiauliuose. 1941 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1941–1943 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1947 m. tęsė dailės studijas dailės akademijoje Miunchene, 1948–1959 m. Freiburgo dailės ir amatų mokykloje Vokietijoje. 1950 m., gavusi prancūzų valdžios stipendiją, kurį laiką gyveno Paryžiuje. Tuo pat metu gavo JAV stipendiją iš World Students Service Fund ir išvyko į Ameriką studijuoti Montevallo universitete Alabamoje, kur 1951 m. jai suteiktas bakalauro laipsnis. 1958–1960 m. tęsė magistro studijas Kolumbijos universitete Niujorke. 1957–1984 m. dirbo dailės mokytoja mokykloje Long Ailende. Surengė tapybos ir skulptūros parodų Niujorke, Čikagoje, Toronte, Vilniuje, Kaune. Mirė 2006 m. Niujorke. Testamentu savo kūrybinį palikimą perdavė Lietuvai. Tai daugiau kaip 1 200 kūrinių – tapyba, skulptūra ir skulptūriniai objektai, kūriniai ant popieriaus.


Elena Urbaitis: Works on Paper / Darbai ant popieriaus, Vilnius: VDA leidykla, 2000


Elena Urbaitytė-Urbaitis - NDG

Dailės arba architektūros kūrinio parengiamasis piešinys, pagal kurį kas nors kuriama ar gaminama. Kai kada turi ir savarankišką meninę vertę.