Dailė ir visuomenės lūkesčiai


Silvestras Džiaukštas. Šūviai iš miško, 1972, drobė, aliejus, 155 x 165 cm

Kai kurie sovietmečiu sukurti kūriniai vertinami prieštaringai. Politines laikotarpio aktualijas atliepianti jų prasmė šiandien gali būti aiškinama labai įvairiai.

Vienas iš tokių pavyzdžių – 1972 m. Silvestro Džiaukšto nutapytas paveikslas „Šūviai iš miško“. Galima tik spėlioti, ar sąmoningai, ar ne dailininkas nepateikia jokių konkrečių nuorodų, nuo kieno rankos žuvo paveikslo herojus ir kuriai pokaryje kariaujančiai pusei jis prijautė.

Neįprastai sukomponuotas, ryškia deformacija ir kolorito kontrastais išsiskiriantis paveikslas tarsi plėtoja kelias viena kitą paneigiančias temas. Kaip ir kiti žinomi Silvestro Džiaukšto darbai, „Šūviai iš miško“ yra oficiozinis kūrinys, tik keliomis nedrąsiomis užuominomis atskleidžiantis tikrąją pokario dramą. Pirmasis paveikslo įspūdis leidžia manyti, kad tai propagandinė drobė, nes raudonas išraiškingai nutapytas plotas, ant kurio guli žuvusiojo kūnas, lyg ir aiškus sovietinės vėliavos simbolis. Kita vertus, tai kraujo spalva, kuri primena žūtbūtines kovas už tautos laisvę. Grėsmės, nerimo kupinas nuojautas pabrėžia tamsūs arklio ir miško siluetai.

Šioje teminėje kompozicijoje, kaip ir daugelyje kitų kūrinių, Silvestras Džiaukštas išvengia sovietmečiu skatinto literatūriškumo, pasitelkdamas vieningą lakonišką plastiką ir įtaigią visumą. Pokario metais dėstytojai prisibijodavo kalbėti apie formos dalykus. Juk galėjo ir į Sibirą išvežti, – prisimena tapytojas, manantis, kad jo darbų forma šiandien greičiausiai yra pasenusi. Tačiau iki šiol jam svarbu visa, kas vyksta pasaulyje, o labiausiai – gimtųjų Švenčionių, Vilniaus krašto žmonės, vaikystėje ir jaunystėje patirti įspūdžiai, pokario metų tragedijos ir netektys, girdėtos dainos ir pasakojimai.

APIE AUTORIŲ.
Tapytojas Silvestras Džiaukštas gimė 1928 m. Mikalave, Švenčionių r. 1954 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. 1962–1972 m. jame dėstė. Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1973 m. apdovanotas LTSR valstybine premija. 1978 m. surengta pirmoji personalinė paroda Lietuvos dailės muziejuje, 2013 m. – retrospektyvinė kūrybos paroda Taikomosios dailės muziejuje.

sovietinės dailėtyros terminas, kuriuo įvardyta figūrinė kompozicija, turinti istorinio, batalinio arba buitinio žanro požymių. Šiuo pavadinimu siekta apibrėžti dailės kūrinio aktualios temos svarbą. Teminei kompozicijai būdingos revoliucinių kovų, karo mūšių, darbo, poilsio, sportinių žaidynių scenos. Dažniausiai meninis vaizdas pasižymi ryškiu politiniu, ideologiniu kryptingumui, monumentalia, heroizuota išraiška.