Būti pripažintu pasaulyje: Jonas Mekas


Jonas Mekas. Dirbantis Andy, Jonas Mekas. Dirbantis Andy, 1966, 1971, filmas, mekas.lt archyvas


Jonas Mekas. Andy Warholo apdovanojimas, 1964, filmas, mekas.lt archyvas


Jonas Mekas. Nebaigtos biografijos fragmentai, 1972, filmas, mekas.lt archyvas


Jonas Mekas. Iš dienoraščių, filmas, mekas.lt archyvas


Jonas Mekas. Muaras su profesoriumi Osteriu ir Salvadoru Dali, 1964, filmas, mekas.lt archyvas


Jonas Mekas. Johnui su meile, 1972, filmas, mekas.lt archyvas


Jono Meko filmų kadrai – Mekas ir Dali, lmnb.lt, archyvas


Jono Meko filmų kadrai – Jurgis Mačiūnas, Johnas Lennonas, Yoko Ono, lmnb.lt, archyvas


Jonas Mekas, Benno Northoverio nuotrauka, lmnb.lt, archyvas


Jonas Mekas Niujorke, Benno Northoverio nuotrauka, lmnb.lt, archyvas

Jonas Mekas – pasaulyje garsus lietuvių menininkas, poetas, filmų kūrėjas, avangardinio kino pradininkas, kino kritikas ir kuratorius.

Kūrybos bruožai:

 • „prarasto laiko paieškos“;
 • filosofiniai būties apmąstymai;
 • subjektyvūs vaizdiniai, primenantys sapną;
 • atsiminimų nuotrupos;
 • nefokusuojamas, trūkčiojantis žvilgsnis;
 • vienas ant kito „užšokantys“ kadrai;
 • švelnus, pastelinis spalvinis tonas;
 • nenuoseklus vaizdinis pasakojimas su garso takeliu;
 • vidinio monologo įspūdis;
 • melancholiški vizualūs prisiminimai;
 • savitas poetiškumas;
 • lyrinė fantastinė atmosfera.

Kai Jonas Mekas dirba, fiksuodamas gyvenimo sekundes, jo 16 mm filmavimo kamera „Bolex“ juda natūraliai ir paprastai, lyg mūsų akis – kai kur užsibūna ilgiau, užsižiūri, kai kur vėjavaikiškai pralekia pro šalį energingai mirksėdama, lyg sprukdama nuo statiško nuobodumo, atmintyje palikusi ryškius momentinius šviesos ženklus – žaibais blykčiojančias vaizdų akimirkas. Prabėga, pralekia tavo gyvenimo nuotrupos... Šią sekundę, čia pat, Jonas filmuoja sulipęs su kamera visu kūnu, visomis mintimis. Mintys ją vedžioja. Mąstoma judančiais vaizdais. Čia pat, šią sekundę... Plaka širdis – ritmą muša, žiūri akis – ranką vedžioja... Šviesi akis – laisvą ranką...

Gyvenimas tik prasideda // Kultūros barai, 1998, nr. 3: 27–28.

Taigi, Jonas Mekas... Kas jis yra? Atsakau tiesiai, aiškiai ir paprastai: Jonas yra poetas, tikras poetas. JO poetinio gylio riba yra nenuspėjama, neišmatuojama...

Gyvenimas tik prasideda // Kultūros barai, 1998, nr. 4: 32.

Jonas Mekas (g. 1922 m. gruodžio 24 d. Semeniškiuose, Papilio valsčiuje, Biržų apskrityje, – filmų kūrėjas, rašytojas, poetas ir kuratorius, dažnai vadinamas amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu. Šiuo metu gyvena ir dirba Niujorke.

1943 m. baigė Biržų gimnaziją. 1944 m. kartu su broliu Adolfu traukėsi į Vakarus, ketindami studijuoti Vienos universitete. Tačiau traukinys buvo sulaikytas ir broliai Elmshorne, Vokietijoje, pateko į karo belaisvių stovyklą dirbti prievartinių darbų. Nuo 1945 m. buvo dislokuoti Visbadeno DP (išvietintų asmenų – displaced persons) stovykloje, nuo 1947 m. perkelti į Kaselio DP stovyklą.

1946–1948 m. Maico universitete studijavo filosofiją ir romanistiką.

1941–1942 m. redagavo laikraštį „Naujosios Biržų žinios“, 1943–1944 m. – „Panevėžio apygardos balsas“, 1946–1948 m. žurnalo „Žvilgsniai“, leidžiamo Vokietijoje, redaktorius.

1949 m. pabaigoje su broliu emigravo į JAV, apsistojo Bruklino rajone Niujorke. Praėjus dviem savaitėms po atvykimo pasiskolino pinigų, įsigijo 16 mm filmavimo kamerą „Bolex“ ir pradėjo fiksuoti savo gyvenimo momentus. Gyvendamas Niujorko centre susidomėjo kaimynystės kino teatruose rodomais avangardiniais filmais. Niujorke Mekai įsiliejo į tenykštę filmininkų bendruomenę.

1953–1954 m. Jonas Mekas pradėjo pats organizuoti avangardinio kino peržiūras, padedamas brolio Adolfo įsteigė žurnalą „Film Culture“, tapusį labai įtakingu JAV. Nuo 1956 m. pradėjo kurti savo filmus.

J. Mekas, bendradarbiaudamas su broliu Adolfu, tapo vienu iš Amerikos avangardinio kino pagrindinių kūrėjų ir dirbo įvairius su filmų kuravimu susijusius darbus.

1955–1957 m. redagavo mėnesinį filmų meno laikraštį „Intro Bulletin“. Nuo 1958 m. redagavo žurnalo „The Village Voice“ skyrių „Movie Journal“. Filmų klausimais straipsnius spausdino savo redaguotuose žurnaluose, taip pat leidiniuose „Cinemages“, „Films in Review“, „Film Book“, „Cinema“. Buvo filmų studijinių bei diskusinių susirinkimų programų 1951–1953 m. „Film Study Group“, 1953–1954 m. „Film Forum“ vedėjas.

1962 m. su broliu įkūrė The Film Makers' Cooperative, o 1964 m. The Filmmakers' Cinematheque, kuris palaipsniui išaugo į Anthology Film Archives, vieną didžiausių pasaulyje amerikiečių avangardinio filmo archyvų. Dalyvavo kaip bendraautoris ir net aktorius savo brolio Adolfo Meko vaidybiniuose filmuose – „ Hallelujah the Hills“ (Aleliuja kalvoms), sukurtame 1963 m., „The Brig“(Karinis kalėjimas)– 1965 m.

J. Mekas artimai bendravo ir dirbo su tokiais menininkais, garsiomis asmenybėmis, kaip Jurgis Mačiūnas, Andy Warhol, Nico, Susan Sontag, Allen Ginsberg, Yoko Ono, John Lennon, Hermann Nitsch, Salvador Dali ir t. t.

2007 m. spalį J. Mekui Prezidentas Valdas Adamkus išimties tvarka suteikė Lietuvos Respublikos pilietybę.

2008 m. balandžio 1 d. už nuopelnus meno ir mokslo srityse Austrijos menų komiteto sprendimu įteiktas aukščiausias Austrijos apdovanojimas – Pasižymėjimo ženklas. Jį įteikė Austrijos prezidentas Heinz Fisher. Gavęs šį apdovanojimą, J. Mekas taip pat tapo Austrijos Menų komiteto nariu.

[pranc. avant-garde – priekinė sauga] – aktyviausia, kovingiausia, įtakingiausia visuomenės dalis, atstovaujanti aktualias, novatoriškas idėjas.

XX a. meno srovė, kuriai būdinga novatoriškos tendencijos, naujų efektingų raiškos formų paieškos, eksperimentavimas, siekis atnaujinti meno kalbą.