MUZIKOS FUNKCIJOS

Keičiantis gyvenimo sąlygoms keičiasi ir muzikos vaidmuo jame, todėl bėgant laikui vienos meno formos gali virsti kitomis ir pakeisti savo paskirtį. Pavyzdžiui, senoviniai šokiai šiandien šokami ypač retai, bet jiems sukurta muzika gana dažnai skamba koncertuose. Panašiai yra atsitikę ir su džiazu – per porą šimtmečių iš buitinės paskirties muzikos jis tapo pilnaverte meno forma. Kita vertus, ankstesnėse epochose sukurti koncertiniai kūriniai jau XX amžiuje pradėti plačiai naudoti kaip foninė muzika kinui, teatrui, reklamai, muzikos terapijai ir panašiai. Taigi, šiandien muzika priklausomai nuo jos taikymo tikslo yra naudojama labai skirtingose situacijose ir atlieka įvairias funkcijas.


mic