NOVATORIAI

Kaip manote, ko reikia, kad nauja idėja būtų suprasta ir įvertinta?