NACIONALINIAI SIMBOLIAI

Kaip manote, kokiais atvejais nacionaliniu simboliu tampa kitos tautos atstovas?