MUZIKOS PASAULIO AUTORITETAI

KŪRYBA


Sugalvokite ir pateiktoje lentelėje aprašykite tris originalias muzikinių apdovanojimų nominacijas.
Atsisiųskite laboratorijos lapą, jį užpildykite ir nusiųskite mokytojui naudodamiesi mygtuku.

LABORATORIJOS LAPAS