MUZIKOS PASAULIO AUTORITETAI

VERTINIMAS


Įvardykite jums žinomus skirtingų sričių Lietuvos muzikus, kurie, jūsų manymu, yra autoritetingos asmenybės.
Atsisiųskite lentelę, ją užpildykite ir nusiųskite mokytojui naudodamiesi mygtuku.

LENTELĖ