KARIBŲ MUZIKA

Kokiu, jūsų nuomone, būdu išgarsėjo Karibų muzika?