ĮVAIRIOS PASAULIO MUZIKOS SINTEZĖS

Ko, jūsų nuomone, reikia, norint sėkmingai sujungti skirtingų tradicijų muziką?