ĮVAIRIOS PASAULIO MUZIKOS SINTEZĖS

Folkloras - liaudies kūryba, apimanti tautosaką, muziką, šokį, teatrą, tautodailę.

Džiazas - afroamerikietiškos kilmės populiariosios muzikos stilius, pasižymintis sinkopuotais ritmais, praturtinta harmonija ir improvizacijomis.

New Age muzika - įvairių stilių taiki muzika, skatinanti atsipalaidavimą ir teigiamas emocijas.

Ambientinė muzika - minimalistinės muzikos žanras, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas tembrui, melodijai ir skambesio erdvei.

Stilius - savitas muzikos kūrimo ar atlikimo braižas, būdingas vienam kompozitoriui, jų grupei ar epochai.

Autentiškas - tikras, paremtas pirminiu šaltiniu, nekeliantis abejonių.
mic