XXI AMŽIAUS MUZIKOS TENDENCIJOS

Galima pastebėti, kad dažną šių laikų muzikinę kompoziciją lydi koks nors intriguojantis pristatymas ir vizualus apipavidalinimas. XXI amžiaus kompozitoriai tokiu būdu siekia ne tik sudominti klausytojus, bet ir sukurti komerciškai sėkmingą produktą. Šią tendenciją paskatino praeitame amžiuje suklestėjusi vartotojiška kultūra bei spartus technologinis progresas, ypač palietęs įvairias komunikacijos sritis. Tad ir muzika be technologijų šiandien beveik nebeįsivaizduojama. Pavyzdžiui, internetas keitė ir tebekeičia klausytojų įpročius, įvairi audiovizualinė įranga – atlikėjų pasirodymus, o kompozitoriai jau senokai naudojasi ne natų popieriumi ir pieštukais, o kompiuteriais bei specializuota programine įranga.

Taigi, peršasi išvada, kad XXI a. pradžioje, atsiradus visiškai naujoms sąlygoms muzikai, gali pasikeisti ne tik jos pobūdis, bet ir poreikis.


mic