MUZIKA INTERNETE

Komunikacinės technologijos - informacijos perdavimo technologijos komunikuojant internetu, pvz., socialiniais tinklais.

Festivalis - masinė kultūros šventė. Teatro, kino ir/ar kitų meno kūrinių perklausa, peržiūra.

Vinilinė plokštelė - analoginio garso laikmena.

Kompaktinė plokštelė (kompaktinis diskas, CD) - optinis diskas informacijai skaitmenine forma įrašyti, saugoti ir platinti.

Internetas - pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir vietinius kompiuterių tinklus.
mic