VEIKSNIAI, LĖMĘ VAKARŲ MUZIKOS RAIDĄ

 ANALIZĖ


Palyginkite ir pateiktoje lentelėje aprašykite jūsų ir vyresnės kartos klausomos muzikos bruožus. Pabandykite nuspėti, kuo pasižymės jaunesnės kartos klausoma muzika.
Atsisiųskite lentelę, užpildykite ir nusiųskite mokytojui.

LENTELĖ