VEIKSNIAI, LĖMĘ VAKARŲ MUZIKOS RAIDĄ

RAIŠKA


Sugalvokite keletą skirtingų judesių ir priskirkite jiems atskirus, paprastomis priemonėmis išgaunamus garsus. Pateiktame lape surašykite instrukcijas ir jomis vadovaudamiesi atlikite trumpą muzikinį etiudą, kuriame būtų panaudoti šie sinchronizuoti garsai ir judesiai. Jei įmanoma, pasistenkite į atlikimą įtraukti ir daugiau asmenų.
Atsisiųskite laboratorijos lapą, užpildykite ir nusiųskite mokytojui.

LENTELĖ