MUZIKOS SVARBA VISUOMENINIAME GYVENIME

Nuo seniausių laikų išmintingi žmonės užsiima menine veikla ar bent jau ją remia, ir tai yra ne tik prestižo ar garbės reikalas. Jie puikiai supranta, kad menas ir kultūra formuoja žmonių mentalitetą, padeda išsaugoti tapatybę, skatina telktis į bendruomenes ir gerinti gyvenimo kokybę. Net eilinis žmogus, aktyviai dalyvaudamas kultūrinėje ir meninėje veikloje, gali tapti pastebimas ir pripažintas, suburti bendraminčių grupę ir veikti savo aplinką. Istorijoje yra daug atvejų, kaip per įvairius meninius reiškinius, ir ypač muzikinius, buvo žadinama žmonių sąmonė, vienas iš tokių pavyzdžių – Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.


mic