MELODIJA

Frazė - intonaciškai užbaigta, melodiškai išplėtota muzikinės minties prasminė ląstelė, turinti keletą akcentų.

Periodas - mažiausia muzikinė forma, kuria išreiškiama užbaigta muzikinė mintis. Šiuolaikinėje, ypač populiariojoje muzikoje, dažnai vartojamas atitikmuo – kvadratas.

Variacija - pakeistas muzikos temos, melodijos pavidalas.

Improvizacija - muzikos kūrimas atlikimo metu.

Motyvas - elementari muzikos formos dalelė, teikianti impulsą muzikos kūrinio plėtojimui.

Dramaturgija (muzikinė)- dramos kūrimo principai, būdai. Muzikos tematizme slypinčių raiškos būdų sklaida kūrinio skambėjimo procese.
mic