KITI MUZIKOS ELEMENTAI IR IŠRAIŠKOS PRIEMONĖS

Dramaturgija (muzikinė)- dramos kūrimo principai, būdai. Muzikos tematizme slypinčių raiškos būdų sklaida kūrinio skambėjimo procese.
Faktūra - muzikinės medžiagos dėstymo būdas kūrinyje.
Tonacija - tarpusavyje susijusių garsų ir akordų sistema.
Forma (muzikinė) - muzikos kūrinio kompozicinė sandara.
Kontrapunktas - kelių kartu skambančių savarankiškų melodijų junginys.
Kompozicija - muzikos kūrimo procesas, komponavimas; natomis ar kitokiais ženklais užrašytas muzikos kūrinys; muzikos kūrinio sandara, formos dalių sudėstymas.
Registas - balso arba instrumento diapazono dalis.
Replika - trumpa pastaba, prieštaravimas; muzikinės frazės pakartojimas kitu balsu ta pačia ar kita tonacija.
Dinamika - muzikos kūrinio garso lygių įvairovė. Ji sukuria emocinę įtampą, išryškina kulminacijas, temų kontrastingumą.
Tembras - garso spalva.
Tempas- muzikos judėjimo greitis.
mic