NOTACIJA

Faktūra - muzikinės medžiagos dėstymo būdas kūrinyje.

Akordas - keli vienu metu skambantys garsai.

Forma (muzikinė) - muzikos kūrinio kompozicinė sandara.

Grafinė partitūra - muzikos užrašymas grafiniais ženklais, linijomis, figūromis, dėmėmis, dažnai pateikiant ir žodinį paaiškinimą.

Partitūra - natomis užrašyta muzika.

Tabulatūra - muzikos garsų užrašymas raidėmis, skaičiais, pritaikytas tam tikro instrumento sandarai.
mic