ANSAMBLIAI

Tembras - garso spalva.

Diksilendas - džiazo stilius, grindžiamas europiečių, o ne juodaodžių šokių muzikos melodijomis ir ritmais; tokio stiliaus ansamblis.

Fortepijoninis trio - kamerinis ansamblis: smuikas, violončelė ir fortepijonas (dažniausiai); kūrinys tokios sudėties ansambliui.

Oratorija - didelės apimties, dramatinio siužeto, koncertinis vokalinės instrumentinės muzikos žanras, kurį atlieka solistai, choras ir orkestras.

Kantata - oratorijos pobūdžio stambus kūrinys solistui, chorui ir orkestrui, bet mažesnės už oratoriją apimties ir neturintis vientiso, išplėtoto siužeto.

Styginių kvartetas (kolektyvas) - keturių styginių instrumentų (dviejų smuikų, alto ir violončelės) ansamblis.

Opera - muzikos žanras; sceninis muzikinis kūrinys, apjungiantis vokalinę ir instrumentinę muziką, dramą, vaizduojamąjį meną bei šokį.

Populiarioji muzika - kompozitorių, ne liaudies sukurti, stilistiškai orientuoti į klausytojų daugumos skonį kūriniai.
mic