TURINYS

Kūrinio meninę vertę smarkiai įtakoja ne tik pagrindinė mintis, bet ir jo turinys, kurį sudaro visi kūrinyje panaudoti elementai, išraiškos priemonės, sukurtos prasmės ar vaizdiniai. Nagrinėjant klasika tapusius pavyzdžius galima pastebėti, kad kūryboje svarbiau ne elementų gausa ar išskirtinės jų savybės, bet taiklus ir išradingas jų panaudojimas, nes tik tuomet turinys tampa įtikinamas ir aiškiai perteikia kūrinio idėją.

Taip pat reikia pažymėti, kad ne viskas, kas panaudota kūrinyje, turi vienodą reikšmę. Vieni dalykai yra esminiai, kiti išryškina kontekstą, o treti kūrinį užpildo ar išdailina. Būtent darni šių elementų visuma suteikia kūriniui meniškumo. Taigi, galima sakyti, kad kuo geriau autorius valdo turinį, tuo jo kūryba yra meniškesnė.


KLAUSIMAS   Kaip manote, kaip turinys nulemia kūrinio populiarumą ir ilgaamžiškumą?
mic