MENINĖS VEIKLOS SVARBA

Estetika - grožio kriterijų taikymas ir laikymasis. Filosofijos sritis, tirianti grožio ir meno dėsnius.

mic