MENIŠKUMAS MUZIKOJE

VIZIJA


Sugalvokite originalią idėją simfoninei poemai. Pateikite siūlymų, kaip šią idėją įgyvendinti.
Atsisiųskite lentelę, ją užpildykite ir nusiųskite mokytojui naudodamiesi mygtuku.

LENTELĖ