MENIŠKUMAS MUZIKOJE

RAIŠKA


Pasirinkite gerai žinomą dainą ir nekeisdami žodžių perdainuokite ją taip, kad dėmesys būtų atkreiptas į kitus dalykus nei įprasta. Nurodykite, ką pakeitėte, ir kaip tai atsiliepė kūriniui.
Atsisiųskite laboratorijos lapą, jį užpildykite ir nusiųskite mokytojui naudodamiesi mygtuku.

LENTELĖ