MENIŠKUMAS MUZIKOJE

VERTINIMAS


Pasirinkite du visiškai skirtingus kūrinius ir palyginkite jų meninę vertę. Stebėjimų lape nurodykite, kuris jūsų manymu yra meniškesnis ir kodėl. Taip pat aprašykite, su kokiais sunkumais susidūrėte vertindami kūrinio meniškumą.
Atsisiųskite lentelę, ją užpildykite ir nusiųskite mokytojui naudodamiesi mygtuku.

LENTELĖ