MUZIKOS DRAMATURGIJA

RAIŠKA


Improvizuodami pailiustruokite lentelėje nurodytas būsenas. Toje pačioje lentelėje aprašykite, kokius muzikinius sprendimus panaudojote.
Atsisiųskite lentelę, užpildykite ir nusiųskite mokytojui.

LENTELĖ