MUZIKA, SUSIJUSI SU RITUALAIS AR APEIGOMIS

Kaip manote, kuo skiriasi koncertinės mišios nuo tų, kurios atliekamos religinių apeigų metu?