MUZIKA, SUSIJUSI SU RITUALAIS AR APEIGOMIS

Jau nuo seniausių laikų įvairiems ritualams ar apeigoms atlikti yra pasitelkiama ir muzika. Ji ne tik leidžia lengviau įsitraukti į atliekamus veiksmus, bet ir suteikia jiems papildomą simbolinę prasmę. Tokie atvejai būna labai įvairūs: nuo valstybės himno atlikimo iškilmių metu iki „ilgiausių metų“ giedojimo per gimtadienius. Ypač veiksmingai muzika panaudojama religinėse apeigose, nes jos pagalba greičiau pasimiršta kasdieniai rūpesčiai ir pasineriama į dvasinį pasaulį.

Įprastai kuriant ar atliekant tokią muziką yra laikomasi tam tikrų kanonų ir stengiamasi nepiktnaudžiauti naujovėmis, nes priešingu atveju ji gali nebeatitikti ir net iškreipti atliekamą ritualą ar apeigas. Dėl šios priežasties mišios yra vienas iš nedaugelio muzikos žanrų, kuris nuo pat atsiradimo nepakeitė savo struktūros.


KLAUSIMAS   Kaip manote, kuo skiriasi koncertinės mišios nuo tų, kurios atliekamos religinių apeigų metu?
mic