MUZIKA, SUSIJUSI SU RITUALAIS AR APEIGOMIS

Kanonas - kūrybos taisyklių visuma, privaloma kuriam nors meniniam stiliui.

Mišios - bažnytinės muzikos žanras. Mišių dalys atitinka bažnytinių pamaldų (mišių) tvarką. Giedamos su instrumentiniu pritarimu arba be jo.

Žanras - tuos pačius ypatumus turinčių kūrinių rūšis.

mic