METAFORA


Metafora – graikų kalbos žodis, reiškiantis perkėlimą. Mene – tai vaizdingas perkeltinės reikšmės pasakymas, paslėptas palyginimas, pagrįstas nesusijusių, bet panašių savybių turinčių daiktų, reiškinių gretinimu, tapatinimu.

Šokyje nuotaika, idėjos, vaizdai yra perteikiami metaforiškai. Nėra liūdnų ar linksmų judesių, bet mes sakome, kad tai linksmas šokis. Linksmumas sukuriamas greitais judesiais, dažnai keičiant erdvės lygius, kryptis ir pan. Šokyje metaforiškai perteikiami, pavyzdžiui, ir gyvūnų ar buities darbų judesiai. Pavyzdžiui, plastiški, plaukiantys judesiai gali reikšti panteros judėjimą ar vandens tekėjimą.

Kadangi šokyje nėra prasmių, susietų su konkrečiu judesiu, žiūrėdami šokį, prasmes susikuriame patys. Todėl dažnai po šokio spektaklio girdime: „nieko nesupratau“, „man atrodo, kad ten buvo istorija apie nelaimingą meilę“, „oi, ne, aš manau, kad tai buvo nepasisekęs sukilimas“.